Bankowóz typu C

piątek, 23 grudnia 2011 09:31

System zabezpieczeń DOG dla bankowozów typu C

Bankowóz

Przedstawiamy kompletny system zabezpieczenia bankowozów wg wymagań technicznych zawartych w rozporządzeniu MSWiA z 07.09.2010 r. odnośnie alarmu zamontowanego w pojeździe do transportu wartości pieniężnych dla bankowozów typu C.

Więcej: Bankowóz typu C